Bila Robotic, Microsoft og Arrow ECS med fælles løsning

15-06-2018

Under E-18 og R-18 d. 11. til 13. september vil de besøgende kunne opleve, hvordan en skalérbar platform behandler real-time Big Data fra en cobot. Dataerne kan bruges til optimering af industriprocesser, minimering af down-time og understøtter en realistisk implementering af andre industri 4.0 applikationer

 Der er naturligt nok en meget stor interesse for de muligheder, der ligger i Industri 4.0 konceptet, og nu er det lykkedes Bila Robotic, Arrow ECS og Microsoft at lave en fælles standardløsning, der hurtigt kan indsættes på konkrete, industrielle produktionslinjer.

– Forudsætningen for, at man skal kunne indføre en realistisk implementering af Industri 4.0 løsninger, er, at man har en skalérbar og overskuelig platform til håndtering af de meget store datamængder, Industri 4.0 medfører. Mange virksomheder kan sagtens se det teknisk og økonomisk fornuftige i at indføre kundestyrede one-off produktionskvanta i en volumenproduktion – uden at forstyrre det generelle produktions-flow – men datamængderne bliver hurtigt for uoverskuelige til, at det kan lade sig gøre, indleder Henrik Christensen, der er produktchef hos Bila Robotic, som er Universel Robots distributør af kollaborative robotter i Danmark.

Henrik Christensen har selv en ikke så fjern fortid som fabrikschef, hvor han er blevet tilbudt adskillige løsninger, der på papiret skulle være ”Industri 4.0”, men hvor de praktiske resultater ikke har levet op til forhåbningerne. De store koncerner har nok selv mulighederne for at skabe brugbare løsninger, som regel parallelt med de eksisterende produktionslinjer, men for de små og mellemstore virksomheder er de konkrete resultater vanskelige at opnå.

– Der er brug for nogle simple løsninger, så de små og mellemstore produktionsvirksomheder kan få et værktøj til en nem fortolkning af produktionsdata. En løsning vil typisk være skalérbar og i stand til at give en simpel og grafisk fortolkning af de store datamængder, som robotter og produktionsmaskiner opsamler. Hvis man kan aflæse data i enkle billeder målrettet en given produktion, så vil det være betydeligt enklere at tilgå sit produktionsanlæg fra en hvilken som helst location på kloden. De mange data kan løbende bruges til optimering af processerne, bedre planlægning af vedligehold og styring af reservedelsindkøb, en bedre formidling af oplysninger til kunderne til de producerede varer og i sidste instans til de muligheder, industri 4.0 lover i produktionsteknisk henseende, fortæller Henrik Christensen.

Demo fra E-18 og R-18 bliver senere permanent
Den i dag 15 mand store virksomhed Bila Robotic har salgskontor i Silkeborg og et demorum i Randers, der efter d. 13. september vil blive hjemsted for den praktiske applikation, som vil få sin debut på E-18 og R-18 messerne.

Ifølge Henrik Christensen har Bila Robotic udviklet applikationen i samarbejde med Arrow ECS – computer-divisionen og Microsoft, hvor sidstnævntes Azure cloud-platform er vital for håndtering og fortolkning af de Big Data, der kommer fra applikationen.

– I messens robothal opstiller vi en cobot-arm fra Universal Robots. I princippet kan robotten udføre en hvilken som helst industriel proces, men det væsentlige er, at den under sine operationer opsamler en række data for temperatur, trykkræfter fra/på emnerne samt mange andre faktorer, som kan være relevante at behandle i et proces- eller automationsmiljø. De belastninger, som robotten bliver udsat for, er tillige vigtige at kende for de fabriksfolk, der har ansvaret for produktionslinjen, da disse data vil fortælle, hvor meget robotten slides, og hvornår den har brug for service. I elektronikhallen på E-18 vil man kunne se, hvordan disse data bliver behandlet og konverteret til let forståelige fortolkninger af de store datamængder, forklarer Henrik Christensen.

Det er Arrow ECS’ ingeniører, som sammen med cloud-specialister fra Microsofts Azure-division har udviklet de algoritmer, som behandler de indsamlede data fra robotten. Formålet med applikationen er at vise, at det reelt er muligt at fremstille en platform, der nemt vil kunne opfylde produktionstekniske behov inden for alle typer af industrier. Platformsløsningen er uafhængig af selve opgaven, hvor det er fortolkningen af data, der er det interessante i applikationen.

Aflæsning og fortolkning giver mulighed for effektiv styring
Formålet med Bila Robotics, Arrow ECS’ og Microsofts koncept er at give de besøgende på messen oplevelsen af, at den samme løsning nemt vil kunne implementeres i mange typer af produktionslinjer.

– Opsætningen af robotter og automatiske produktionssystemer skal være let, indlysende og effektiv, hvis vi skal få mindre, danske produktionsvirksomheder til at bruge robotter mere aktivt end i dag. Med udbuddet af danske, prisbillige cobot-løsninger er hardwaren på plads, men nu drejer det sig om at vise, hvor let man kan få adgang til sine produktionsdata i real-time overalt i verden. Man vil øjeblikkeligt kunne besvare kundespørgsmål om throughput, ligesom man vil kunne planlægge vedligehold særdeles effektivt. Og i sidste instans vil man hurtigt kunne ændre og omstille sin produktion, hvis en kundeordre kræver en ændring af specifikke processer, slutter Henrik Christensen.

På sigt kan man forestille sig, at kunder via netadgang vil kunne bede om individuelt tilpassede produkter, som vil kunne fremstilles rationelt uden indgriben fra producentens side. Forudsætningen er, at en given produktionsvirksomhed kan forstå og anvende sine egne data fra produktionslinjerne. Det problem har Bila Robotic, Arrow ECS og Microsoft effektivt løst – og det kan man med fordel selv tage et grundigt kig på under E-18 og R-18 i Odense.

Forhåndsreserver din stand til E-20

Book din stand

Firmaoplysninger

Kontaktperson

Messestand

Forhåndreservering af en stand til E-20 er ganske uforpligtende. Efter din reservation vil du blive kontaktet af Odense Congress Center med et konkret tilbud på en stand på E-20.

Kontakt venligst salgskonsulent Susanne Tjørnehøj Jensen

Tlf.: 29 37 45 49  –  E-mail: stj@occ.dk 

hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information.