English

Foredrag E-16 - Poul Møller Eriksen - Develco Products

Foredrag E 16 - Steven Friberg - Danish Aviation Systems

Foredrag E-16 - Workshop og Paneldebat

Foredrag E-16 - Kjeld Jensen - Lektor ved Syddansk Universitet

Foredrag E-16 - Mikkel Christoffersen - Odense Robotics

Foredrag E-16 - Michael Larsen, UAS Denmark

Foredrag E-16 - Jacob Bjerre, Develco

Foredrag E-16 - Jan Madsen, DTU

Foredrag E-16 - Henrik Valentin Jensen, Di Digital

Foredrag E-16 - Telia

 

Odense Congress Center  ·  Ørbækvej 350  ·  5220 Odense SØ  ·  Tlf. 65 56 01 00  ·  occ@occ.dk