Kurt Godsk

IoT Consumer, Commercial eller Industrial – forskellige verdener behøver forskellige løsninger…
Kurt Godsk, CEO
TekPartner

IoT anvendelsesområdet er mere betydende for teknologivalget, end mange er klar over.

IoT kan være en teknologibærende egenskab i et nyere produkt, dvs. det, produktet handler om. I disse digitaliseringstider er IoT dog ofte en tillægs-teknologi, der kan skabe ny værdi for et produkt samt tilføre egenskaber som gør, at produktet har nye, både direkte og indirekte, fordele for køberen/brugeren. Det giver producenten en kærkommen konkurrencefordel.

TekPartner har arbejdet med connectivity og IoT i rigtig mange projekter. Erfaringerne herfra afslører et mønster i, hvorledes man udvikler gode, robuste løsning. – Løsninger som stærkt afhænger af, om det er til konsum-, det kommercielle- eller det industrielle marked.

På konferencen uddybes TekPartners erfaringer, og deltageren har mulighed for at få besvaret IoT spørgsmål fra en særdeles erfaren ingeniør inden for bl.a. IoT design.

Biografi
Kurt Godsk er senior design ingeniør samt administrerende direktør i TekPartner A/S. Kurt har udviklet professionelle, embeddede løsninger i 33 år, først 15 år som udvikler/chef i danske produktudviklingsvirksomheder og siden 18 år inden for embeddede konsulentydelser. Kurt er på forkanten med udviklingen og har hands on-erfaring at dele ud af.

Book din stand

Book din stand

Firmaoplysninger

Kontaktperson

Messestand