Henrik Valentin Jensen

The new electronics in the digital age
v. Henrik Valentin Jensen, chefkonsulent 
DI Digital

Elektronik er digitalisering, netværk, programmering og intelligent styring. Det er meget mere og andet, end det vi importerer fra Kina.

IoT, Big Data, 5G, droner bygger alle på den nye elektronik, og uden elektronik ville vi ikke have fået de muligheder vi i dag har i en lang række brancher som fx fremstilling, der nu med et synes at have bragt Europa tilbage i førertrøjen på den industrielle front. I den og alle andre brancher ville der ikke være et eneste digital produkt uden elektronik.

Det har været undervejs længe. I dag er elektronik med til at forme den digitale transformation.

IoT og alle de andre digitale teknologier ændrer radikalt på det, vi kender. Det ny verdensbillede er digitalt, skabt, skrevet og formidlet med ny elektronik. Det bærer en enorm innovativ kraft med sig. Det får pumper, vindmøller, høreapparater, hjertestartere,  skibsmotorer, radarer, dit køleskab, løbeur, badevægt og meget meget mere til at virke. Det skaber nye netværk, der forbinder mennesker. Gør verden grønnere. Produktion smartere. Som højner velfærden. Øger sundheden.

Så store ændringer sætter sine spor i alles forretning. Markedernes kendte strukturer brydes op af nye mere effektive forretningsmodeller, der vinder frem. I sporet “The new electronics in the digital age”  giver DI og fem globale markedsledere overblik over den teknologiske fremtid vi ser ind i, de muligheder det leder frem til og hvordan vi kan sætte fart på udviklingen.

Book din stand

Book din stand

Firmaoplysninger

Kontaktperson

Messestand