Produktion i Danmark

Produktion i Danmark fortsætter efter den gode feedback, der var fra E-16. Konceptet er anderledes i år, og går fra at være en fuld produktionslinje til at fokusere på en tur igennem elektronikproduktionsprocessen.

Det sker ved, at der sættes fokus på seks vigtige punkter i produktionsprocessen, som deles ud på seks forskellige process-øer. Her vil virksomhederne bag Produktion i Danmark forsøge at hjælpe dansk elektronikproduktion til at få fokus på nogle områder, hvor der både er udfordringer og faldgruber.

Formålet med Produktion i Danmark-området er at gøre opmærksom på vigtigheden af at bibeholde elektronikproduktion i Danmark og støtte den til at blive mere konkurrencedygtig.

Temaerne vil være:

 • Design-for-Manufacturability/Test (DfM/DfT)
  Her deles know-how, erfaring, tips & tricks, vises værktøj og henvises til forskellige standarder for at udvikle produkter, der kan produceres og kvalitetssikres bedst og billigst muligt gennem godt og gennemtænkt design, komponentvalg og printlayout. Her kan der spares penge og besvær ved at være på forkant.
 • Sporbarhed
  På sporbarheds-øen vises med produktionselementer, hvordan mindre og mellemstore virksomheder kan få return-of-investment på et sporbarhedsprojekt. Derudover vil sættes der fokus på opmærkning ved hjælp af RFID, samt faldgruber, man skal være opmærksom på i et sporbarhedsprojekt.
 • Kvalitetssikring
  Her vises vigtigheden af at kvalitetssikre, så man undgår at slippe fejl ud på markedet. Hvis man som virksomhed skal være konkurrencedygtig, så er man nødt til at afdække de sorte huller, der ellers kan koste kassen, hvis de kommer retur som fejl – eller som NFF (No-Faults-Found).
 • Rework
  På rework-øen sættes der fokus på, hvor vigtigt det er at have regler og systematiker i orden i reparationsprocessen, så reparerede PCBA’er kan bibeholde samme kvalitet efter rework, som hvis de kom direkte fra produktionslinien.
 • Vask/coating
  Det er vigtigt for en stor del af elektronikproduktionen, og vil blive det endnu mere i fremtiden. Desuden viser studier, at der skal vaskes før og efter coating.
 • Boxbuild/håndtering
  Her vises eksempler på robotter til automatisering af box-build montage samt indstøbning.

I Produktion i Danmark-området vil der desuden være ni konferenceindlæg, som offentliggøres i forbindelse med E-18’s konferenceprogram.

Produktion i Danmark består i år af de seks initiativtagere – virksomhederne smartTec Nordic, Interflux Danmark, Eltraco Automation, EP-TeQ A/S, HIN A/S og HYTEK.

Tid og sted:
Produktion i Danmark-området ligger i hal A og vil være åbent i messens åbningstider.

Book en stand

Book din stand

Firmaoplysninger

Kontaktperson

Messestand